Θεραπευτικό Τραγούδι - Ελίνα, Νάχνα Νικολίτσα

Open Player

Ατομικές συνεδρίες

Ατομικές συνεδρίες θεραπευτικού Τραγουδιού 

  • Ηχοθεραπεία με φωνή
  • Ορθοφωνία, τεχνικές τραγουδιού
  • Ενεργειακή θεραπεία με ήχο
  • Χρήση της φωνής για εγκύους και νέες μητέρες
  • Τεχνικές ελέγχου του άγχους
  • Ψυχοσωματικές παθήσεις
  • Εναρμόνιση των εγκεφαλικών κυμάτων με ήχο

Ατομικές θεραπείες γενικού περιεχομένου