Θεραπευτικό Τραγούδι - Ελίνα, Νάχνα Νικολίτσα

Open Player

Τι γίνεται στην πράξη

Γίνεται μια πρώτη επίσκεψη στο χώρο σας, συζητάμε την δεδομένη κατάσταση και τα αίτια της και επισημαίνετε τι χρειάζεστε και τι θέλετε.
Μετά κάνουμε ένα σχέδιο του χώρου και αναλύουμε το κτίριο και τον τόπο.

Στην δεύτερη επίσκεψη μετατρέπεται η ενέργεια στο κάθε δωμάτιο/χώρο ξεχωριστά και προσαρμόζεται η ποιότητα της ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες του χρήστη. Έπειτα εναρμονίζονται οι ενέργειες σε ολόκληρο τον χώρο και εξασφαλίζεται μια ομαλή ροή παντού.

Μετά από περίπου 6 εβδομάδες ακολουθεί μια δεύτερη συζήτηση και ενδεχομένως περαιτέρω δουλειά στον χώρο σας.