Θεραπευτικό Τραγούδι - Ελίνα, Νάχνα Νικολίτσα

Open Player

Τι είναι το Θεραπευτικό Τραγούδι

Το Θεραπευτικό τραγούδι είναι μια μέθοδος ηχοθεραπείας που χρησιμοποιεί τις δονήσεις του ήχου της φωνής μας ή της φωνής του θεραπευτή για χαλάρωση, αυτοβελτίωση, απελευθέρωση. Είναι μία μέθοδος που συνδυάζει την επιστήμη, την τέχνη και τη θεραπεία.