Θεραπευτικό Τραγούδι - Ελίνα, Νάχνα Νικολίτσα

Open Player

Τι είναι το ενεργειακό Feng Shui

Το Ενεργειακό Feng Shui είναι μια διδασκαλία 5000 χρόνων που   ασχολείται με τη γνώση των φυσικών νόμων της γης, με τις επιρροές των πλανητών και με τις επιπτώσεις που έχουν αυτοί στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Σκοπεύει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής με το να ισορροπεί και να εναρμονίζει τις ενέργειες σε κατοικίες και επαγγελματικούς   χώρους, σε κήπους και σε τοπία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που   υποστηρίζει τις εκάστοτε ανάγκες. Η ζωτική ενέργεια (Τσι) του χώρου πρέπει να   είναι πιο υψηλή από το Τσι των ανθρώπων που μένουν εκεί, ώστε να μπορούν να   φορτίζουν τις μπαταρίες τους, να μην κουράζονται και να είναι δημιουργικοί. Πιθανές δυσαρμονίες της ζωής, στην υγεία, το σύντροφο, τη δουλειά, την κατοικία υποδεικνύουν μια διαταραγμένη ισορροπία των γενικών ενεργειών.

¨Όπως οι βελόνες του βελονισμού στο σώμα έτσι το Ενεργειακό Feng Shui ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας σε χώρους. Το Ενεργειακό Feng Shui σας βοηθά να θεραπευτείτε και να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή με ευκολία.