8ήμερο Σεμινάριο Ο Ήχος του Κόσμου

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να εναρμονιστούν μέσω της φωνής τους

Επίπεδα:  : (Εισαγωγικό) 2 ημέρες – Ο ήχος της φωνής μας
: (1ο Επίπεδο) 2 ημέρες – Ο ήχος του σύμπαντος
: (2ο Επίπεδο) 2 ημέρες – Ο ήχος του κόσμου
: (3οΕπίπεδο)  2 ημέρες – Ο ήχος του Θεού

Περιεχόμενα: 
Εισαγωγικό επίπεδο,Αυτοθεραπεία και κάθαρση με ήχους, ήχοι των τσάκρας, ήχος της γη και του ουρανού, αναγνώριση των ήχων των άλλων, αλλαγή της δόνησης μας και των άλλων μέσω των ήχων, βρίσκοντας τον εαυτό μας και την εσωτερική μας ειρήνη με ήχους.

1ο Επίπεδο, Ο ήχος του Σύμπαντος,  Επαφή με τους ήχους του σύμπαντος, ήχοι των πλανητών, μυήσεις των ήχων μας από τους ήχους του κόσμου, χρήση των ήχων από κάθε τσάκρα, θεραπεία της γης, ποικίλες τεχνικές θεραπείας με ήχο.

2οΕπίπεδο, Ο ήχος του Κόσμου , Εναρμόνιση yin-yang με ήχους, χρήση των ήχων των πλανητών για θεραπεία, καθαρισμός αρνητικών δονήσεων από προηγούμενες εμπειρίες, ανακαλύπτετε ιδιαίτερα ταλέντα που διαθέτετε και δεν “θυμόσασταν”, ως προς τον ήχο, αναδρομές σε παλαιότερες χρήσεις της μουσικής, καθαρισμός παλαιότερων εμπειριών που σας εμπόδιζαν από το να χρησιμοποιείτε ολοκληρωτικά τη  δύναμη και το εύρος της φωνής σας.

3οΕπίπεδο, ο ήχος του Θεού, Εναρμόνιση με το όλον γύρω μας και μέσα μας. Βρίσκοντας το Θεό μέσα μας
Love & Light

Δείτε επίσης: