Τι είναι το Διάβασμα Οργάνων του Σώματος

Η θεραπευτική αυτή μέθοδος αποτελεί παγκόσμια κατοχύρωση της Ελίνας-Νάχνας Νικολίτσα και προέκυψε από την πολυετή εργασία της πάνω σε αυτό το αντικείμενο.

Το σώμα μας είναι η πύλη της ψυχής μας. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος πληροφοριών. Ο θησαυρός της ψυχής μας καταγράφεται με κάθε λεπτομέρια στο σώμα μας. Κάθε κύτταρο μας είναι πολύτιμο. Είναι ένας θησαυρός. Όλο μας το σώμα είναι ένας κόσμος. Σε όλο μας το σώμα καταγράφονται στοιχεία όχι μόνο  των εμπειριών της ζωής μας, αλλά καταγράφονται όλοι οι κόσμοι της ψυχής μας. Μπαίνοντας μέσα στο σώμα μας, συνδεόμενοι με αυτό, ανοίγουν πύλες, έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ανεξερεύνητα κομμάτια του εαυτού. Μπαίνοντας και ταξιδεύοντας σε κάθε όργανο ανακαλύπτουμε κομμάτια του εαυτού μας, ανακαλύπτουμε την πληρότητα του φωτός μας. Όλα είναι εδώ, στο σώμα μας. Το σώμα μας δεν είναι απλά ένα όχημα, Το σώμα μας μιλάει και φέρει σημάδια όλης μας της ύπαρξης. Όσο το αναγνωρίζουμε αυτό τόσο πιο πολύ το σώμα μας μετατρέπεται σε όχημα φωτός.

Το σώμα μας είναι ο χάρτης της ψυχής μας.  Σε κάθε επιφάνεια του αναγράφονται όλοι οι χάρτες της Είναι μας. Ολες οι ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις. Όλα στο σώμα μας είναι ένας χάρτης που μαρτυρά τη διαδρομή μας. Από πού ερχόμαστε και που πάμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξελιχθούμε. Μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από τα πάντα. Ότι θέλουμε, από το παρελθόν, παρόν, μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι που δεν εμπεριέχεται στο σώμα μας. Για αυτό και όταν πονάει κάτι στο σώμα μας δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι απλά μία σωματική βλάβη ή ασθένεια. Αν μπορούμε να διαβάσουμε κάτι σε αυτό το σημείο, μπορούμε να καταλάβουμε το ουσιώδες μας που εκδηλώνεται στο σώμα.

Nasar cavity Therapy
muscles