Τι είναι το Θεραπευτικό Τραγούδι

Το Θεραπευτικό τραγούδι είναι μια μέθοδος ηχοθεραπείας που χρησιμοποιεί τις δονήσεις του ήχου της φωνής μας ή της φωνής του θεραπευτή για χαλάρωση, αυτοβελτίωση, απελευθέρωση. Είναι μία μέθοδος που συνδυάζει την επιστήμη, την τέχνη και τη θεραπεία.

Η χρήση της φωνής στη θεραπεία
Το αρχαιότερο μέσο μουσικοθεραπείας είναι η ανθρώπινη φωνή διότι επικοινωνεί άμεσα με τις υποσυνείδητες περιοχές του μυαλού και της ψυχής μας και έχει την ικανότητα να μας εναρμονίζει μέσω του συντονισμού. Στις μυθολογίες όλου του κόσμου αφθονούν οι μύθοι που αναφέρονται στο ρόλο της φωνής τόσο στη θεραπεία όσο και στη δημιουργία του κόσμου. Η φωνή είναι μία διαδρομή για την προσωπική μας αναζήτηση, βελτίωση και μας αγγίζει σε διάφορα επίπεδα. Αρχικά, βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικής μας δύναμης και αυτοεκτίμησης. Όταν ‘’αναθρέφουμε’’ την δική μας προσωπική φωνή, αναπτύσσουμε την ενδότερη μας δύναμη. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους δικούς μας ήχους για την αυτοθεραπεία μας, την βελτίωση της υγείας μας, την έκφραση των συναισθημάτων μας, την απάλειψη πόνων, ή τη διατήρηση της καλής φυσικής μας κατάστασης και νεότητας, ανώδυνα και με ασφαλή τρόπο.
Η θεραπεία περιλαμβάνει:
Θεραπευτικούς ήχους
Απελευθέρωση και χαρά μέσω του τραγουδιού
Τεχνικές αναπνοών και χαλάρωσης
Αντίληψη των δυνατοτήτων της φωνής μας και της φωνής των άλλων
Θεραπεία της φύσης με ήχους
Αρμονία φωνής, κίνησης, συναισθήματος και πνεύματος
Διαλογισμό και αυτογνωσία μέσω των ήχων της φωνής
Φωνητικό αυτοσχεδιασμό